facebooktwitterlinkedin

Eğitim Portalımız

teklif


Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesi (7) bendine göre;

‘Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere, Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.’ denilmektedir.


Bu sebeple;

Dünyanın, zengin ve sanayileşmiş ülkelerinin uygulamakta olduğu Uzaktan Eğitim Portalımız ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin bir kısmını (İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin genel konular bölümünü), müşterilerimizin yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratarak tamamlamalarını sağlamaktayız.

Uzaktan eğitim modülümüze buradan ulaşabilirsiniz.