facebooktwitterlinkedin

Bize Onay Verin

teklif

İSG-KATİP Nedir?
T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programıdır.

İSG-KATİP Sisteminde Şirketiniz ile İlgili Hangi Bilgiler Görülebilir?
İSG-KATİP Sisteminde; İşyeri Ünvanı, İşyeri adresi, güncel çalışan sayısı gibi bilgiler görülebilmektedir.


Bize onay vermek için buraya tıklayabilirsiniz..
 


İSG-KATİP Sistemi Kullanımı Zorunlu mudur?
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm hizmetlerin alınmasında; İSG-KATİP Sistemine sözleşme girişi yapılması ve aynı sistem üzerinden girişi yapılan sözleşmeye karşılıklı onay verilmesi zorunludur. Bu kurala uyulmadan her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alınması/verilmesinin kanun önünde geçerliliği bulunmadığı gibi, OSGB içinde 40 puanlık ceza uygulanmaktadır.

18 Aralık 2014 Perşembe Tarihinde Sayı : 29209 numarası ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in aşağıdaki hükmü gereği;
9) OSGB’lerce işyerlerine sunulan her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için İSG-KATİP sistemi üzerinden sözleşme yapılması gerekmektedir.

İSG-KATİP Sistemi Nasıl Kullanılır?
OSGB, İSG-KATİP Sisteminde, İşyeri SGK Sicil numaranız ile İşyerinizi bulacak ve ilgili uzmanları (İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi,Diğer Sağlık Personeli) atamak sureti ile sözleşme girişi yapacaktır. Şirketiniz adına e-bildirge kullanıcısı, İSG-KATİP Sistemine girerek, OSGB tarafından yapılmış olan sözleşme girişi kayıtlarına sözleşmeler modülünde onay ve kayıt yapmak sureti ile İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alınması sürecini resmen başlatmış olacaktır.

İSG-KATİP Sisteminde Onay Verme Süresi Var mıdır?
İSG-KATİP Sisteminde yapılan kayıtlar 5 gün içinde onaylanmadığı takdirde sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Onay verilmeyen zamanlarda; İş Sağlığı ve Güvenliği ile hizmetinin resmen alınmadığı ve olası bir Çalışma Bakanlığı denetiminde veya iş kazasında OSGB’nin sorumluluğu olmayacaktır.

İSG-KATİP Sisteminde Onay İşleminden Sonra Ne Yapılmalıdır?
İSG-Katip Sisteminde onay işleminden sonra oluşan sözleşme sistem üzerinden üç nüsha çıktı alınarak, OSGB,İşveren ve Uzman tarafından imzalanarak saklanma zorunluluğu bulunmaktadır.

18 Aralık 2014 Perşembe Tarihinde Sayı : 29209 numarası ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in aşağıdaki hükmü gereğince;

Madde 14 – 3 a) OSGB ile işveren arasında İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır. İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanan sözleşme nüshalarından biri işveren tarafından, biri OSGB tarafından saklanır.

İSG-KATİP Sistemindeki Sözleşmelerin Güncellenmesi Gerekir mi?
İSG-KATİP Sisteminde yapılan sözleşmeler; işe giriş ve çıkışın sürekli olduğu işyerlerinde çalışan sayısını doğru yansıtmayacağı ve sistem üzerinde eksik hizmet alınmasına sebep olacağından dolayı, aylık periyotlar ile güncellenmesi gerekecektir. Çalışma Bakanlığı Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde de; İSG-KATİP sözleşmelerinin aylık olarak güncelleme yapılması bu nedenlerle istenmektedir.