facebooktwitterlinkedin

Neden Yardımcılar OSGB?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin, başta işverenlere ve diğer çalışanlara yükledikleri yükümlülükleri baz alarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini, uzman kadromuzla eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmekteyiz.

Yardımcılar OSGB olarak müşterilerimize verdiğimiz değer sebebiyle;
  • Dünyanın, zengin ve sanayileşmiş ülkelerinin uygulamakta olduğu Uzaktan Eğitim Portalımız ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin bir kısmını, müşterilerimizin yaşam seyrini bozmadan (işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden), ekonomik zaman kullanımı yaratarak tamamlamalarını sağlamaktayız.
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için tasarlanmış, özel bir takip programı kullanılarak sağlık ve eğitim kayıtlarının takibi yapılmaktadır. Programın proaktif özellikleri sayesinde daha etkin bir hizmet sunulmaktadır.
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre işveren; Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için uygun yer temin etmekle yükümlüdür. Bu eğitimler, işveren tarafından organize edilmekle birlikte işyerinde yapılabildiği gibi Yardımcılar Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz tarafından, mevcut olan eğitim salonlarımızda yapılabilmektedir.
  • İş sağlığı güvenliği ile ilgili olarak firmanızın tüm tehlike haritası uzman kadrolar ile tespit edilerek, ilerlemeniz gereken rota Yardımcılar OSGB tarafından çizilir. Daha öncesinde yapılmış olan tüm amatör uygulamalar, yanlış bilinen bilgilerin düzeltilmesi ve iyileştirme hareketleri Yardımcılar OSGB’ nin görevleri arasındadır.
  • Yardımcılar OSGB değişen ihtiyaçlara sahip işletmenizin zaman içerisinde kanıksadığı ve görmezden geldiği sistemsel aksaklıkların, üçüncü bir göz tarafından firma ve çalışanlarının menfaatlerini gözeterek sizlere profesyonel ve bütünsel bir çalışma imkânı sunar.
  • Hali hazırda devam eden iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilerek sürekliliğini sağlar.
  • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe gelemeyen personel yerine aynı niteliklere haiz başka bir personel görevi yürütür, zaman kaybı olmaz.
  • Tecrübeli bir ekip sayesinde, cezai ve hukuki sorumlulukların takibi için sürekli danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.
  • Hizmet verilen tüm kurumlarda haftalık, aylık ve yıllık hasta istatistikleri tutulur.
  • İstenilen zamanlarda İnsan Kaynakları Departmanı’na raporlama yapılır.